ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

งานวิจัยร่วม กับภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และผู้ประกอบการของญี่ปุ่น ด้านการประยุกต์ใช้ Nanobubbles สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
กุมภาพันธ์ 15, 2023
พิธีปิด International Workshop, iWDC. iSFC and iCPC ซึ่ง มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)
กุมภาพันธ์ 16, 2023