ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563
มกราคม 27, 2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
มกราคม 28, 2022