ประกาศกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มกราคม 25, 2022
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
มกราคม 27, 2022