รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและส่งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายสนับสนุน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564
มกราคม 25, 2022
ประกาศกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563
มกราคม 27, 2022