ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย​​ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น​ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม​ Tier​ 1​ Top​ 10% Scopus

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้าเกณฑ์ TABEE สภาวิศวกร กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ธันวาคม 18, 2023
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 20, 2023