ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)