อบรมหลักสูตร “Textile Training Program” ให้นักศึกษาจากประเทศอินเดีย โดยสถาบันพัฒนา-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี จับมือบริษัท ไทย ออโต ทูลส์.เพิ่มประสบการณ์นักศึกษา พัฒนาวิชาการ
กันยายน 11, 2022
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565
กันยายน 13, 2022