มทร.ธัญบุรี จับมือบริษัท ไทย ออโต ทูลส์.เพิ่มประสบการณ์นักศึกษา พัฒนาวิชาการ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
กันยายน 10, 2022
อบรมหลักสูตร “Textile Training Program” ให้นักศึกษาจากประเทศอินเดีย โดยสถาบันพัฒนา-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
กันยายน 12, 2022