ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และเครือข่ายหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023 August 28th-29th, 2023 Georgia Gwinnett, GA,USA (Online)