ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และเครือข่ายหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023 August 28th-29th, 2023 Georgia Gwinnett, GA,USA (Online)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Learning Express 2023 ร่วมกับ singapore Polytechnic เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นทีมสหวิซาการ (Multidisciplinary Team)
กันยายน 4, 2023
การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 (ครั้งที่ 3)
กันยายน 11, 2023