ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ ได้รับรางวัล SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)