ขอแสดงความยินดีกับนายศกานต์ เส็งสุวรรณ์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษากับบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน