ขอแสดงความยินดีกับนายศกานต์ เส็งสุวรรณ์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษากับบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์จะเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ระดับภาคกลางตอนบน
เมษายน 11, 2023
โครงการต้นแบบบัณฑิตสมรรถนะสูง ด้าน BCG Economy Model ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมษายน 12, 2023