นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์จะเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ระดับภาคกลางตอนบน

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการ
เมษายน 11, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนายศกานต์ เส็งสุวรรณ์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษากับบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน
เมษายน 11, 2023