คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดี
เมษายน 10, 2023
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์จะเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ระดับภาคกลางตอนบน
เมษายน 11, 2023