คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ฐิติกร วงศ์เลื่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. สุภา จุฬคุปต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ดร. นารีรัตน์ จริยะปัญญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Medel and Special Award

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมตามสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 2, 2022
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ธันวาคม 6, 2022