ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรรศการ ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
เมษายน 30, 2023
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤษภาคม 1, 2023