ผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรรศการ ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”