รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้