ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขา​วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย ในฐานข้อมูลนานาชาติ​ Scopus​ จำนวน​ 3​ ฉบับ​

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 8, 2023
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย Special Seminar หัวข้อ Composite: Theoretical and Application โดย Prof.Dr.Hiroyuki Hamada
ธันวาคม 13, 2023