มอบสวัสดิการสำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ห้องสันทนาการชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ และ น้ำแข็งฟรี มีให้บริการทุกวัน

โครงการกลยุทธ์การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน
พฤษภาคม 1, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี
พฤษภาคม 9, 2023