รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้