รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ A.M.Kannan, Ph.D.Professor, Polytechnic School จาก Arizona State University เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัย