การประชุม

กันยายน 13, 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กรกฎาคม 20, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

  รองศาสตราจารย์ ดร.ส […]
มิถุนายน 8, 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองน […]
มิถุนายน 2, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “การเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงข้าราชการสู่พนักงานมหาวิทยาลัย”

 
มีนาคม 28, 2022

สภาวิศวกร กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศกร ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.20 น. ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม https: […]
กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

  รองศาสตราจารย์ ดร.ส […]