ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแยกสารผสม โดยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีจำนวน ๑ ชุด

 

หัวข้อ pdf
รายละเอียดชุดเครื่องแยกสาร
3.-ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา-2000000-ยธ
4.-ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน-2000000-ยธ
ราคากลางชุดเครื่องแยกสารฯ-2000000.-

Comments are closed.