ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติวัสดุและฮาร์ดแวร์สำหรับอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน 44 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 
มีนาคม 5, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดอบรมหัวข้อ TextileTech Nexus: Advancing Textile Innovations โดย doc.Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc. Technical University of Liberec, Czech Republic
มีนาคม 6, 2024