ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร Professor Naohiko Hayata จาก Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น