คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความกับ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ย้ำมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ปลัดกระทรวง เปิดใหญ่ “สนองนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี
พฤศจิกายน 30, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในด้านต่าง ๆ
ธันวาคม 1, 2023