เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ย้ำมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ปลัดกระทรวง เปิดใหญ่ “สนองนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๑ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความกับ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 1, 2023