การประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 11 / 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล

รางวัลจากการประกวดงานมหกรรมวิจัย และนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023
สิงหาคม 24, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี
สิงหาคม 25, 2023