รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ คุณยุทธศักดิ์ ชัยหงษ์ทองกุล จากบริษัท ฟันไทม์ อิงลิช คลับ