ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท