ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัคร!! อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัคร!! อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัคร!!

– อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา
o กรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://cutt.ly/PfRmEFl
o รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1Ys2G1pmtOLJu89No3fChYFE7ido9fcuo/view?usp=sharing

——————————————————————————————————-
– ผู้ช่วยสอน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา
o ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47359
หรือ เว็บเพจกองบริหารงานบุคคล https://www.ped.rmutt.ac.th/

Comments are closed.