ประกาศ ประกวดราคาซื้้อชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ ด้วย e-biddig

ประกาศ ประกวดราคาซื้้อชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ ด้วย e-biddig

หัวข้อ pdf
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ 588,500 วัสดุ
ใบราคากลาง 588,500 วัสดุ
4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 588,500 วัสดุ

Comments are closed.