การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัย ประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ

การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัย ประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ

Comments are closed.