ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


กันยายน 9, 2020

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา และทุนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) ครั้งที่ 1

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก […]
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศผลทุนการศึกษา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ***ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุน มารายงานตัว ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.***

ประกาศผลทุนการศึกษา บริษัท […]
กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม ศนร 63-002 การจัดการองค์ความรู้ด้านขนส่งทางรางสำหรับผู้บริหาร

หัวข้อ pdf ศนร ๖๓-๐๐๒ หลัก […]
กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม ศนร 63-001 การจัดการองค์กรความรู้ด้านธุรกิจ การเดินรถ และการซ่อมบำรุงในระบบขนส่งทางราง

หัวข้อ pdf ศนร ๖๓-๐๐๑ หลัก […]
ตุลาคม 16, 2021

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการ […]
ตุลาคม 5, 2021

ประกาศรับสมัคร วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

กันยายน 29, 2021

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบราง เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ครั้งที 2

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส […]
กันยายน 27, 2021

ประชาสัมพันธ์ โครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพขนส่งทางราง

ประชาสัมพันธ์ โครงการการทบ […]