นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด RMUTT Music Festival 2023” ในงาน Loy Krathong Festival RMUTT 2023

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤศจิกายน 27, 2023
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลชมเชย และ Popular vote การแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”
พฤศจิกายน 30, 2023