ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.ศิริชัย ต่อสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ASEAN ONE Scholarship ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญโท วันนี้-6 มีนาคม 63
มกราคม 6, 2020
ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิจัย มทร.ธัญบุรี
มกราคม 13, 2020