มทร.ธัญบุรี สนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา 5,000 ถึง 10,000 บาท

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
พฤษภาคม 18, 2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
พฤษภาคม 28, 2022