?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บอลลูนไลท์ร่วมกับบริษัท โอลี่กรุ๊ป จำกัด
กุมภาพันธ์ 3, 2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
กุมภาพันธ์ 7, 2022