คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปี 2565
กุมภาพันธ์ 4, 2022
ประชาสัมพันธ์โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1
กุมภาพันธ์ 7, 2022