ผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงานSeoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 พ.ย.65 – 20 พ.ย. 65