รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็น พนักงานพิเศษเงินรายได้

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ
พฤษภาคม 12, 2023
International Teaching Week ที่ Hochschule Hof (Hof University of Applied Sciences)
พฤษภาคม 12, 2023