การประชุมหารือและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก เพื่อสร้างความร่วมมือดําเนินงานวิจัยระดับนานาชาติ และทิศทางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา
พฤศจิกายน 23, 2022
นักวิทย์คิดเพื่อชาติ – อิฐไม้เทียมจากแกนกัญชง วัสดุก่อสร้างลดโลกร้อน
พฤศจิกายน 30, 2022