รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรม แก่นักศึกษาจำนวน 12 คน ในโครงการอบรมพัฒนาวิศวกรแห่งอนาคต ด้าน Intelligent Manufacturing ณ Shaanxi Institute of Technology เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 27 พฤศจิกายน 2566
พฤศจิกายน 16, 2023
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดโครงการวิศวกรรมศาสตร์การเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์​ Semiconductor​ เพื่อสหกิจต่างประเทศ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ​เพื่อการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่​ 7-17 พ.ย.​ 2566
พฤศจิกายน 17, 2023