ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ หทัยวลีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้น ถุงขับถ่ายหน้าท้อง ลดกลิ่น เปิดทิ้งอุจจาระ ใช้ได้ถึง 30 ครั้ง
สิงหาคม 23, 2023
รางวัลจากการประกวดงานมหกรรมวิจัย และนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023
สิงหาคม 24, 2023