ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานพิเศษเงินรายได้

ค้นพบแพลตฟอร์ม Textiles Circle สำหรับผู้รักการทอผ้า
พฤษภาคม 18, 2023
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤษภาคม 29, 2023