ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานพิเศษเงินรายได้