ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

พบกับ “ลุงรีย์” เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน
พฤษภาคม 17, 2023
รับสมัครงาน
พฤษภาคม 18, 2023