ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14
พฤษภาคม 17, 2023
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
พฤษภาคม 18, 2023