พบกับ “ลุงรีย์” เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

สหกิจศึกษาต่างประเทศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ Hof University of Applied Sciences เมือง Hof รัฐ Bavaria ประเทศ Germany
พฤษภาคม 17, 2023
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14
พฤษภาคม 17, 2023