รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 66
กุมภาพันธ์ 1, 2023
นักศึกษาฝึกงาน ที่มีผลงานดีเด่นของบริษัท ได้เดินทางโดยสายการบิน ไปฝึกงานทางด้าน Line Maintenance ที่สถานีย่อย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 3, 2023