ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ “RMUTT Young Startup Fund 2023”